2018-09-30 13:46:14

Lora u Zlataru

Učenica Lora Mlakar (7.b) nastupila na 49. Zboru malih pjesnika u Zlataru  u subotu 29. rujna 2018. 

49. Zbor malih pjesnika kao dio kulturne manifestacije „Dani kajkavske riječi“, održao se u Zlataru 29. rujna u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta dr. Jurja Žerjavića Zlatar.

Zbor malih pjesnika tradicionalno se odvija pod pokroviteljstvom Školske knjige d.d. Zagreb, a priredbama za djecu i mlade pokrovitelj je i Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Na natječaj za poetske radove učenika osnovnih škola kajkavskog govornog područja  pristigle su 292 pjesme pisane kajkavskim narječjem iz 50 osnovnih – matičnih i područnih škola iz Krapinsko-zagorske, Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Primorsko-goranske i Zagrebačke županije te Grada Zagreba.

Prosudbena komisija u sastavu prof. Željka Horvat, dr.sci. Ivo Kalinski i prof. Ivančica Tomorad, odabrala je za izvođenje na Zboru u Zlataru 51 pjesmu, 51 autora  iz 41 škole.

Odabrani su radovi tiskani u Zborniku, a njihovi autori sa svojim mentorima pozvani su na javno izvođenje i druženje u Zlatar.

Među odabranima je i naša Lora Mlakar koja je u subotu vrlo dojmljivo izvela svoju pjesmu:

 

Štela bi

 

Štela bi biti fiškal.

V našem selu se ljudi radi pravdaju.

Furt bi mela posla

i nej morala iti v tuđi svet.

 

Kak moj japa…

Dela v dalekom stranjskom svetu.

 

Štela bi da se vrne dimu

i da nigdar nejde nazaj.

 

Dohaja Božič.

Babica bu spekla veliki protvan makačov.

Dedek bu v hižu denesel slamu.

Na njoj bum spala kak Isusek

koji se narodil v štalici.

 

I senjala bum…

Moj japa je došel…

Vrnul se zanavek…

 

Lora Mlakar

 (OTAC 45451, 6.razred)

(Božena Bajić, učiteljica HJ)

 


Osnovna škola Trnovec